Agneta Broberg, DO. (Foto: Jenny Jarnestedt)

Försäkringsbolag nekade person med funktionsnedsättning försäkring

Kvinna fick avslag på försäkring, när hon uppgav att hon hade Tourettes syndrom.
Hovrätten ger DO rätt.

Försäkringsbolag diskriminerade person med funktionsnedsättning

En kvinna nekades sjukförsäkring för sin dotter. Anledningen var att hon hade vårdbidrag. Hovrätten slår fast att det var diskriminering.
Prenumerera på