Bild på Eva Hedberg

Skapa menyer på Dyslexi.org

Du som är administratör för föreningens sida har behörighet att skapa nya menyer. Filmen visa hur.
Bild på Eva Hedberg

Skapa artikel på Dyslexi.org

Du som är redaktör eller administratör för din lokal- eller länsförening kan skapa artiklar till föreningens sida. Filmen visar hur. Lycka till!
Prenumerera på