Bilden föreställer FN byggnaden i New York. I förgrunden flaggor.

HSO ordnar FN-seminarium

Den 15 juni arrangerar Handikappförbunden ett FN-seminarium om tillgängliga möten.

Regeringen vill hindra diskriminering

Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen har fått i uppdrag att sprida kunskap om FN:s konvention om funktionsnedsattas rättigheter.

FN kritiserar Sverige i skolfrågor

FN:s barnrättskommitté kritiserar Sverige eftersom skollagen tillåter skolor att neka plats för elever med funktionsnedsättning.
FN-byggnaden

Rapport från EU om genomförandet av FN-konventionen

Europeiska Unionen har lämnat sin första rapport kring genomförandet av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den 5 juni 2014.
FN-skrapan i New York

FN kritiserar Sverige för läget i skolan

FN har granskat hur Sverige lever upp till Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Justitieminister Beatrice Ask.

Funktionshinderdagen 3 december.

"Funkar lagen som verktyg för våra rättigheter?" Det diskuterades hos Diskrimineringsombudsmannen den 3 december - den 22:a Internationella Funktionshindersdagen.
Prenumerera på