Maria Wellros

Dyslexi och självkänsla föreläsning maj 2014

FDB och Dyslexiförbundet FMLS Skåne inbjuder till föreläsning med Maria Wellros, torsdagen den 22 maj kl. 19:00 i HSO-lokal i Lund. Anmälan senast 18/5.
Bodil Jönsson

Föreläsningar om dyslexi

Föreläsningarna om dyslexi i ett samarbete mellan Stockholms län och lokalförening tillsammans med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB och ABF Stockholm fortsätter under hösten. Ängkärrskolan i Solna presenterar hur de arbetar med skolmiljö och strategier, betydelsen av textens innehåll och form visas, hjärnforskningens påverkan och en berättelse om en kamp för kunskap och bibehållet sjäv

Åhörarkopior från Maria Sundbergs föreläsning "Studieteknik – tips, idéer och strategier".

Åhörarkopior från Maria Sundbergs föreläsning "Studieteknik – tips, idéer och strategier" från den 26 oktober på ABF-Sveavägen, Stockholm.
Prenumerera på