Omslag Läs&Skriv nr 3 2014. Prins Carl Philip och Stephani Melander vid datorn

Nytt nummer av Läs & Skriv

I Läs&Skriv nr 3 2014 kan du bland annat läsa om prins Carl Philips besök på Dyslexiförbundet FMLS. Tidningen kommer hem till dig den 23-24 oktober.
Logga för den Europeiska Dyslexiveckan

Info för arrangörer under Dyslexiveckan 2014.

Årets Dyslexivecka är den 6-12 oktober. På denna sida samlas all info inför veckan, som bibliotek, föreningar mm kan vara intresserade av.
Prenumerera på