Susanna Cerderquist.

"En bild av dyslexi".

Föreläsning i Stockholm 11 mars kl 18. Kan det vi kallar dyslexi innehålla mer än problematik?
Prenumerera på