Försättsblad, "Läsa e-böcker" (SPSM)

Läs e-böcker i skolan!

Skriften "Läsa e-böcker" beskriver vad e-böcker är och hur de kan användas i undervisningen.
Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bild: T. Lundgren

Ny teknik gynnar talböcker och taltidningar

Det händer mycket när det gäller möjligheten att lyssna till böcker och tidningar. Tekniken står inför ett generationsskifte.
Mikael Petrén på Stockholms regionbibliotek. Bild: Mattias Förnell

Strömmande låneböcker

De flesta bibliotek lånar numer ut e-böcker och e-ljudböcker över internet. Förlagen ser det som ett hot. Men biblioteket har motsatt uppfattning.
Föreläsning med projektor

Digitala läromedel

Dyslexiförbundet har i många år drivit kravet på en bok en cd. Det vill säga att all skriven text också måste kunna konsumeras på andra sätt än traditionellt läsande.
Prenumerera på