Full Föreläsningssal. Dysleximässan Västerås 2010

Dysleximässan 2010 i Västerås

För sjätte gången ordnade Dyslexiförbundet FMLS Dysleximässa. 2000 besökare kom till Aros Congress Center i Västerås.
Dysleximässans Logga

Dysleximässan Västerås

För den sjätte gången i ordningen inbjuder Dyslexiförbundet FMLS till Dysleximässa den 22-23 oktober 2010 på Aros Congress Center i Västerås. Denna gång samverkar vi med Västerås stad och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Anna Book på scenen vid Dysleximässan 2010 i västerås.

Anna Book om Dyslexi

Anna Book på Dysleximässan 2010 i västerås.
Görel Sterner

Görel Sterner om räknesvårigheter

Under Dysleximässan i Västerås 2010 föreläste Görel Sterner om räknesvårigheter och hur man kan undervisa elever som har svårt med den grundläggande taluppfattningen. I en kort intervju sammanfattar hon viktiga delar.
Astrid Frylmark

Astrid Frylmark: "Hela språket måste få näring"

Astrid Frylmark är logoped. Under Dysleximässan i Västerås 2010 föreläste hon om språk och läsning. Här berättar hon om varför hela språket måste utvecklas för att läsningen ska bli bra.
Omslaget på Läs och Skriv 5/2010

Mässnumret ute

I Läs&Skriv nr 5 2010 hittar du allt du behöver veta om Dysleximässan i Västerås den 22 och 23 oktober.
Prenumerera på