Bild över utställningshall

Dyslexiföreningens konferens i Göteborg

Ungefär 400 personer kom till Svenska Dyslexiföreningens utbildningskonferens i Göteborg den 23 och 24 april.
Prenumerera på