Logga för daisy reader

Ny hemsida för talböcker och Daisy Reader försvinner!

Appen Daisy Reader har många användare. Men den har hela tiden varit ett projekt och från årsskiftet avslutas projektet. Det betyder att du efter 31 december inte kan använda DaisyReader, meddelar TPB. Appen kommer troligen att ersättas av en ny under våren 2013.
Prenumerera på