Person som lyssnar i lurar

Öronläs din tidning online

Flera bibliotek har en ny tjänst som gör att du kan öronläsa massvis av papperstidningar på svenska eller andra språk gratis. Vill du öronläsa?

Besöker Laxå Bibliotek tisdagen den 10/11-2015

- Har du frågor och funderingar kring dyslexi? - Kom då för att träffa oss!

vad är legimus?

Hur använder man Legimus? Här kan du få hjälp, kom och lär dig och få en inloggning.Kom till statsbiblioteket i Borås.
Bild på Kungliga biblioteket

Äntligen nationell plan för biblioteken

Kungliga biblioteket (KB) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Syftet är bland annat att främja läsandet.
Bild: Två elever visar böcker för varandra. I bakgrunden en bibliotekshylla.

90 kommuner saknar skolbibliotek

Var tredje svensk kommun saknar enskilda skolbibliotek med minst 20 timmars bemanning. Det visar en kartläggning av svenska biblioteken som gjorts av Kungliga Biblioteket.

Bibliotek i förskolan

I Lund har man inrättat biblioteket på förskolor, för att komma tillrätta med en trend där färre förskolegrupper kommer till biblioteken.
Roland Esaiasson, Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bild: T. Lundgren

Ny teknik gynnar talböcker och taltidningar

Det händer mycket när det gäller möjligheten att lyssna till böcker och tidningar. Tekniken står inför ett generationsskifte.
Samtal på biblioteket om nedladdning av talbok

Hur går det till om jag vill låna talböcker?

Kjell-Åke Eriksson registrerar sig på sitt bibliotek i Göteborg för att själv kunna ladda ner sina böcker.

Ludvika har fått nytt bibliotek

Ludvikas nya bibliotek invigdes hösten 2010. Där finns inte bara böckler och tidningar utan också ljudböcker och talböcker.

Fler började läsa när böckerna kom till gruvan

Det kallas för tarmen, den yttersta fickan av gruvsystemet där borrarna letar sig djupare in i jakten på metall. 900 meter ner i berggrunden.

Sidor

Prenumerera på