Hjälp vid pedagogisk utredning

Bra pedagogiska utredningar är a och o för att upptäcka och hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Under Dysleximässan berättar Bertil Löfdahl om hur en bra utredning går till. Se vårt filmade sammandrag.
Prenumerera på