Ett samtal med Martin Ingvar, som kan göra en förändring.

Tänk att en liten förändring, i synen på utbildning, kan göra en stor förbättring för många elever.

Verksamheten i Enköping/Håbo

Information till medlemmar i Enköpings och Håbo kommuner.
Prenumerera på