Hemsida för Riksförbundet Attention

Dåligt stöd i skolan för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

När Riksförbund Attention genomförde en enkätundersökning, svarade 43 % av de tillfrågade föräldrarna att deras barn hade brister i läs- och skrivförmåga. Attentions ordförande Anki Sandberg, konstaterar att skolan inte alls möter dessa elevers behov.
Prenumerera på