Erik Hedlund (foto: Ylva Bjelle)

Så kan Arbetsförmedlingen stötta dyslektiker

- Ibland kan dyslexi innebära nedsatt arbetsförmåga, ibland inte, säger Erik Hedlund som arbetar på Arbetsförmedlingen. Här berättar han vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda.
Kent Sköld (till höger). Bredvik honom sitter kollegan Jens Altnäs.

Dyslektiker kan få extra hjälp på jobbet

–För att få tillgång till åtgärderna måste du ha ett dokument som styrker din dyslexi, säger Kent Sköld, SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen.

Bara varannan har arbete

Arbetslösheten är mycket högre bland personer med funktionsnedsättning än bland andra. Det visar statistik som Arbetsförmedlingen och SCB tagit fram.
Bild från arbetsförmedlingen.se

Kraftigt minskad arbetslöshet

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning har minskat kraftigt. Dalarna har landets största minskning.
Fler klassas som funktionshindrade av arbetsförmedlingen

Funktionshindrade i arbetslivet

Var fjärde arbetssökande klassas som funktionshindrad. För 20 år sedan var det var tionde.
Ingrid Burman, ordf i Handikappförbunden.

Handikappförbunden lämnar jobbprojekt!

Stort missnöje med Arbetsförmedlingen. Af har inte velat lyssna och använda Handikappförbundens kompetens.
Arbetsförmedlare Kent Sköld med kollega Jens Altnäs

Självkännedom hjälper i arbetslivet

Vissa yrken ställer extra höga krav på läs-, skriv- och räkneförmågorna. Men man kan inte generellt säga att personer med dyslexi är olämpliga för dessa yrken, menar arbetsförmedlare Kent Sköld.

Se kompetensen

Handisam har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, tagit fram en guide som presenterar framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning.
Logga för kampanjen "Se kraften - inte hindret!"

Arbetsförmedlingen utmanar arbetsgivarna

”Se kraften - inte hindret!” är namnet på Arbetsförmedlingens nya kampanj.

Sidor

Prenumerera på