Dyslexi - behöver det vara så svårt?

Föreläsning i Stockholm. Vad kan föräldrar och pedagoger egentligen göra för skillnad?

Den dyslektiska gåvan - Sanning eller myt?

Personer med dyslexi sägs ofta vara kreativa och konstnärliga. Några hävdar till och med att dyslexin är en slags överbegåvning. Men många med dyslexi upplever bara nackdelarna.
Anna Tebelius-Bodin med Son

Studieteknik och dyslexi. Del 1

Anna Tebelius-Bodin har skrivit en bok om studieteknik för gymnasiet. Hon är specialpedagog som själv har läs- och skrivsvårigheter. Hon har studerat på Harvard University. Eva Hedberg har träffat henne. Detta är en av två filmer.
Anna Tebelius-Bodin.

Studieteknik och dyslexi. Del 2

Eva Hedberg har träffat specialpedagog Anna Tebelius-Bodin. Utifrån hennes erfarenheter och den bok hon skrivit om studieteknik diskuterar de hur studier kan underlättas genom att lyssna på elevens förutsättningar och mål. Filmen är del två av två.
Prenumerera på