Nytt nummer av Läs&Skriv

Läs om pysparagrafen och att film nu blir tillgänglig för personer med lässvårigheter. Temat belyser hur andraspråk och dyslexi fungerar.
Bodil Andersson (UR play)

Dyslexi på ett språk, dyslexi på alla?

– Elever som undervisas på sitt andraspråk får mer sällan hjälp med sin dyslexi, säger logopeden Bodil Andersson Rack. Men vissa språk är svårstavade och elever med problem som ofta får mer andraspråksundervisning kan behöva annan hjälp.
en nisse som kliver över ett stort M

Dyslexi på olika språk

Sammanfattning av Elaine Miles artikel Dyslexia may show a different face in different languages i Dyslexia vol 6 no 3, juli-september 2000 av Christina Hedman
Prenumerera på