Dyslexiveckan 5-11 Oktober i Västerås 2015

Dyslexiförbundet FMLS i Västerås inbjuder till Stadsbiblotekets hörsal.

Välkommen till föreläsningar på ABF!

Nu är programmet för serien med föreläsningar i Stockholm klart. Kolla också i första kalendariet för olika aktiviteter, fortsättning följer! Klicka och läs i det bifogade materialet.

Lära sig engelska - en utmaning när man har dyslexi? Nya studiecirklar i engelska i Stockholm.

När man har dyslexi kan det ibland bli problem att lära sig engelska språket. Uttalet är inte lätt att lista ut, stavningen helt obegriplig kan man tycka. Då kan det vara en bra idé att gå kursen HELP Start.
Loggo, en läsande klass

Att läsa och förstå vad man läser

Om läsförståelse. Och om två aktuella föredrag i ämnet på ABF i Stockholm.
Susanna Cerderquist.

"En bild av dyslexi".

Föreläsning i Stockholm 11 mars kl 18. Kan det vi kallar dyslexi innehålla mer än problematik?
Bodil Jönsson

Föreläsningar om dyslexi

Föreläsningarna om dyslexi i ett samarbete mellan Stockholms län och lokalförening tillsammans med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB och ABF Stockholm fortsätter under hösten. Ängkärrskolan i Solna presenterar hur de arbetar med skolmiljö och strategier, betydelsen av textens innehåll och form visas, hjärnforskningens påverkan och en berättelse om en kamp för kunskap och bibehållet sjäv
Engelsk flagg

Studiecirkel i engelska i Stockholm.

Engelska språket är svårt att lära men nödvändigt att kunna.

Sidor

Prenumerera på