Styrelse

Här är Stockholmsdistriktets styrelse 2017-2018

Kontakt: stockholms_lan@dyslexi.org

 

Ordförande:Johan Peters, johan_olof@telia.com

Vice ordförande: Anneli Andersson Shamsizadeh

Kassör: Mattias Beckius sitter tills Extra årsmötet 11okt -2017

Sekreterare: Anna Majda

Ledamöter:

Hans Lindblad

Eva Bolander

Lisen Geiger Ohlin

Kristina Leijonmark

Lena Nivelius

Suppleanter:

Ebrahim Tabrizi

Sara Shamsizadeh

Marianne Ullvén

Ämnen