Styrelse

  Styrelsen och övriga förtroendevalda

 

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-721 52 30
Mejl: lisbeth.flodman@dyslexi.org

Vice ordförande -  Bertil Claesson
Kassör -              Agnetha Andersen
Sekreterare-        Gunnel Johansson
Ledamot -           Ingela Pedersson
Suppleanter-       Maria Ejdemark
                         Solveig Ejdemark 

                            

Revisorer-            Willgott Friström och Dan Jonsson
Revisors-
suppleant-              Gustav Johansson 

Valberedning-         Vakanta platser
Ungdomsansvarig - Ingela Pedersson
Studieansvarig -      Lisbeth Flodman och Ingela Pedersson

Ämnen