Styrelse

  Styrelsen och övriga förtroendevalda

 

Ordförande och kontaktperson
Lisbeth Flodman
Tel: 073-721 52 30
Mejl: lisbeth.flodman@live.se

Vice ordförande -  Bertil Claesson
Kassör -                 Lars Olson
Sekreterare-          Gunnel Johansson
Ledamot -              Doris Fredriksson
Suppleanter-         Ingela Pedersson
                              Maria Ejdemark

                             Solveig Ejdemark

Revisorer-            Willgott Friström och Dan Jonsson
Revisors-
suppleant-              Gustav Johansson 

Valberedning-         Vakanta platser
Ungdomsansvarig - Ingela Pedersson
Studieansvarig -      Lisbeth Flodman

Ämnen