Special om matematikpedagogik

 Lärare och elever på Midgårdsskolan.  (Foto: Sara Rydin)
På Midgårdsskolan i Täby används bilder som ett alternativt sätt till inlärning. Det är bra för vissa elever och roligt för alla.
Läs om hur matematiken kan tacklas med ny pedagogik, om diagnos och om intensivträning för tiokompisar.

Tidningen Specialpedagogik bjuder i sitt senaste nummer på ett mattespecial. I fem artiklar går man igenom olika aspekter av matematik i skolan. Artiklarna talar om hur skolan kan förändra sin syn på matten, om diagnoser på matematikproblem och elevernas kamp för att lära sig grunderna i matematiken.

På upptäcktsfärd i mattelandet. Om Manillaskolans förändring av hur de arbetar med matematiken i klassrummen.

4 frågor till … Frågor till Inger Eriksson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, som har jobbat med pedagogiken som används på Manillaskolan.

Måste det vara så svårt? Nära en femtedel av landets niondeklassare ligger i riskzonen för att få underkänt i matematik. I artikeln ställs frågan: Behöver det verkligen vara så?

Diagnos kan bli bromskloss. I artikeln intervjuas forskaren Rickard Östergren som anser att diagnosen dyskalkyli kan stå ivägen för elevens utveckling.

Intensiv kamp med talen. Handlar om hur intensiv undervisning för att lära sig tiokamraterna kan lösa mycket.

 

Läs i anslutning till detta även vår artikel om bildstöd vid matematikinlärning i Läs&Skriv 2/2016.

 

Ämnen:

Relaterade artiklar

Bilder som stöd i inlärningen