Skrivning

Det finns många verktyg som underlättar för dig när du ska skriva. Här presenterar vi de vanligaste funktionerna.

Stavningsprogram
Rättstavningsfunktionen i det vanliga ordbehandlingsprogrammet i datorn är fullt tillräcklig för de flesta. För den som har större behov finns ett rättstavningsprogram för personer med dyslexi, Stava Rex. Det finns även ett rättstavningsprogram på engelska, Spell Right, som är speciellt framtaget för dyslektiker med svenska som modersmål. I programmen finns viss grammatikkontroll.

Ordbok
Gustavas ordböcker bygger på Svenska ordboken och Engelsk ordbok. Programmet hjälper dig söka efter rätt ord även om du stavar fel.  

Ordprediktion
Program som föreslår vad det är för ord du försöker skriva, och ger dig en lista av tänkbara ord att välja mellan. Program som Saida, Prophet Multi och Penfriend  tar hänsyn till dina felskrivningar, och varnar för ord som lätt kan sammanblandas.

Ljudstöd vid skrivning
Programmet Talande tangentbord läser upp varje bokstav du skriver. Det finns även talsynteser med skrivstöd som läser upp bokstäver, ord och mening samtidigt som du skriver, exempelvis ClaroRead Plus, WordRead Plus, Clicker Writer, Budgie Pro och CD-ord. Funktionen hjälper dig att höra skrivfel, som kan vara svåra att upptäcka med ögat.

Anteckningsstöd
SmartPen är en penna som spelar in ljud samtidigt som du gör egna noteringar på ett speciellt papper. När du klickar på en notering spelar pennan upp det som sades när du gjorde noteringen. Ljudfilerna kan överföras till datorn tillsammans med texten du själv skrivit. En version av pennan har inbyggd OCR-funktion, som omvandlar dina anteckningar till digital text.

OCR
Dokument som du skannar in i datorn sparas i första hand som en bild. Med hjälp av ett OCR-program omvandlas texten i bilden till digital text, som du kan bearbeta i ditt ordbehandlingsprogram. OCR-program finns för dator, för skannerpennor och mobiltelefon.

Fickminne
Du kan spela in det som sägs på ett särskilt fickminne/diktafon. Många nya mobiltelefoner har denna funktion inbyggd. Det finns också en liten daisyspelare med inspelningsfunktion, Milestone 312. Ljudfilerna kan du föra över till datorn.

Talingenkänning
Inspelat tal kan omvandlas till text med hjälp av program för taligenkänning eller diktering, VoiceXpress är ett program. Det finns även program för taligenkänning att ladda ner till din smartphone, Dragon Dictation.

Alphasmart
Skriv på ett lätt tangentbord med en liten display. Texten för du sedan över till ordbehandlingsprogrammet i din dator.

Tangentbordsträning
Du tränar på att skriva utan att behöva titta på tangentbordet, exempel på program är ABC på PC.

Scannerpennor

Det finns flera olika digitalpennor /scanner pennor för inläsning och översättning som kan underlätta när man skriver. 

 

Bifogat material

PDF icon hjalpmedel_for_personer_med_dyslexi.ok_.pdf
PDF icon information_om_appar_dyslexi_aug_2017.pdf

Länkar

Skoldatateket
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Logopeden i skolan
Elevsajten/ Skolon
Svensk talteknologi
Iris
mv-nordic
Frölunda data
Hargdata
Icap
Digitalpennor för inläsning och översättning
Dyslexibutiken
Talsyntesen Tor Talk