Rätt verktyg för elever vid dyslexi

Nu finns tre nya filmer om hur Rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Filmerna hittar du på SPSM.se och de berättar om utmaningar, möjligheter och framgång för både elever och pedagoger med alternativa lärmetoder och it-stöd i skolan.

Filmerna bygger på intervjuer med elever, lärare, forskare och specialpedagoger i Kristianstad. De berättar om sina upplevelser och framförallt framgångarna för de elever som fått tillgång till de digitala verktyg som hjälper till med rättstavning, uppläsning, informationsinhämtning med mera.

Framgångarna handlar om att eleverna har fått bättre självkänsla och självförtroende bland annat för att de nu har bättre förutsättningar att ta till sig kunskapen i klassrummet, de når bättre skolresultat och har en ökad måluppfyllelse.

Filmerna är till för dig som vill veta mer om möjligheter med alternativa digitala verktyg för personer med läs- och skrivsvårigheter. Den vänder sig till dig som elev, vårdnadshavare, pedagog och skolledning och ger dig en överskådlig bild.

Text: Anne Sahlin

Ämnen:

Länkar

Filmerna hittar du här!