Högskoleprovet 1 april – det gäller vid dyslexi och dyskalkyli

Högskoleprovet är chansen för dig att komma in på den utbildning du vill. Läs om vilka anpassningar som gäller för dig med dyslexi eller dyskalkyli.

Genom att göra högskoleprovet kan du förbättra dina möjligheter att komma in på den utbildning du vill. Du kan genom högskoleprovet söka till din utbildning genom fler urval än endast ditt betyg.

– Om ett urval måste göras till en utbildning, d.v.s. om det finns fler behöriga sökande än platser, kan man konkurrera i både betygsurvalet och provurvalet om man gör högskoleprovet, berättar Åsa Rurling, utredare på Högskoleverket.

Anpassningar vid dyslexi och dyskalkyli
Högskoleprovet finns anpassat för dig med dyslexi. Högskoleverket utreder just nu frågan om anpassat högskoleprov för personer med dyskalkyli och andra funktionsnedsättningar.
Läs även artikeln och lyssna på inslaget om dyskalkyli och högskoleprovet hos Sveriges Radio.

Längre tid
Du som har dyslexi gör samma prov som alla andra men har längre tid på dig att göra provet. Du behöver heller inte göra det så kallade utprövningspasset. Utprövningspasset består av nya uppgifter som ska testas inför kommande prov.

För att bli beviljad förlängd provtid behöver du ett utlåtande eller intyg från en legitimerad logoped eller en intygsgivare som Universitets- och högskolerådet har godkänt, (före 2013 Högskoleverket). Intyget ska vara utfärdat enligt Universitets- och högskolerådets mall och på svenska.

Här kan du söka efter intygsgivare: http://www.studera.nu/hogskoleprov/funktionshinder/intygsgivare-for-dig-med-dyslexi/

Provet
Du som skriver det anpassade provet skriver fyra provpass som vardera 80 minuter långa. Hela dagen är nära 8 timmar lång, men effektiv provtid är 5 timmar och 20 minuter. Antal provuppgifter är 160 och består av kvantitativa och verbala uppgiftsdelar. Så här ser dagen ut tidsmässigt:

8.45–9.20 Information till deltagarna (OBS! Högskolorna kan senarelägga starten av informationen.)
9.20–10.40 Block 1 Verbala uppgifter 80 min
10.45–11.10 Rast
11.10–12.30 Block 2 Verbala uppgifter 80 min
12.35–13.40 Lunch
13.40–15.00 Block 3 Kvalitativa uppgifter 80 min
15.05–15.20 Rast
15.20–16.40 Block 4 Kvalitativa uppgifter 80 min

Mer information
I länklistan finns länkar till det informationsblad ”Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi” och anvisningar vad som gäller för just dig, till PDF för utskrift.

Text: Anne Sahlin

Ämnen:

Relaterade artiklar

Omöjligt prov stoppar Tor från studier

Länkar

Sveriges Radio
Sveriges Radio om dyskalkyli och högskoleprovet
PDF Det anpassade högskoleprovet – provet för dig med dyslexi
Pdf: Anvisningar för kvantitativ del för anpassade prov