Dysleximässan 26-27 oktober 2012 i Jönköping

 Logga för Dysleximässan 2012
Logga för Dysleximässan 2012
Dyslexiförbundet FMLS arrangerade i samarbete med Jönköpings kommun, Högskolan och Specialpedagogiska skolmyndigheten Dysleximässan på högskolan i Jönköping den 26-27 oktober 2012.

Mässan presenterade en hel värld av möjligheter för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Vi tackar våra utställare, våra besökare, våra samarbetspartners och framför allt våra frivilliga funktionärer för två trevliga dagar!

 

Se en kort film om mässan.

Länk till inslag på TV4.

 

UTSTÄLLARE:

Alfamax AB, Anpassarna Körkort AB, BiBo Digitala Bilderböcker, Bokverkstan Förlag AB, Centrum för lättläst, Comfort audio AB, Dolphin Computer Access AB, Dyslexiförbundet FMLS, Elevdata, Frölunda Data AB, Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB), Gleerups, Gullow förlag, Hargdata AB, Hjälpmedelsinstitutet, Hogrefe Psykologiförlaget AB, ICAP, Ing-Ast HB, Ing-Read AB, Inläsningstjänst, Iris Hjälpmedel, IÖ Respons, JL utbildning, Jönköpings kommun – utbildningsförvaltningen - skoldatateket och skolbibliotekscentralen, Karin Ohlis Firma, Kod-Knäckarna, LNT (Learning and Teaching), Liber AB, Mount Dyslexi AB, MPReading AB, Natur & Kultur, Nypon förlag, Polar Print, SBU-Statens beredning för medicinsk utvärdering, SEMEJ Specialpedagogisk konsult, Studentlitteratur, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Sundsgårdens folkhögskola, Susanna Cederquist, Svenska Dyslexiföreningen, Svensk Talteknologi AB, Teletal, TPB - Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Wittingföreningen, Överblick Ekonomitjänster AB.

 

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon forelasning_lordag_27_okt.pdf
PDF icon forelasning_26_okt.pdf