Föreningar

Dyskalkyli information i Sala till hösten 2011

Dyskalkyli information i Sala till hösten, mer information kommer senare.
Kaggeholms Slott

Ett panorama över kursen på Kaggeholm den 11-13/6 -10

Kursdeltagana visar upp sina djupa intressen för att omsätta i praktiken de kunskaper som dem fått genom kursen.
Sven Eklöf

Intervju med Sven Eklöf

Skjutjärnsjornalisten Maria Berg tar tillfället och intervjuar Sven Eklöf vid restaurang besök vid Svenska Dyslexiföreningens Utbildningskonferens i Göteborg, 23-24 April 2010.
Björn Pehrson

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Björn från Ludvika funderar.

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Per från Ludvika funderar.
Maria Berg

Intervju med Maria Berg

Under mediakursen i Sala intervjuades Maria Berg om rätten till hjälpmedel.

Sidor