Föreningar

Sven Eklöf

Intervju med Sven Eklöf

Skjutjärnsjornalisten Maria Berg tar tillfället och intervjuar Sven Eklöf vid restaurang besök vid Svenska Dyslexiföreningens Utbildningskonferens i Göteborg, 23-24 April 2010.
Björn Pehrson

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Björn från Ludvika funderar.

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Per från Ludvika funderar.
Maria Berg

Intervju med Maria Berg

Under mediakursen i Sala intervjuades Maria Berg om rätten till hjälpmedel.
Ingrid Andersson

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Ingrid från Skåne funderar.
Anette Gren

Varför heter det Dyslexi?

Anette Gren är ordförande för Dyslexiförbundet FMLS i Dalarna och sitter i styrelsen i Falun. Hon är aktiv i Dyslexiförbundets mediaprojekt. Intervju under mediaträning i Sala februari 2010

Sidor