Föreningar

Agneta Pettersson

Varför heter det Dyslexi?

Varför använder man ett så svårt ord som dyslexi, för att beskriva en form av läs- och skrivsvårigheter? Agneta från Ludvika funderar.
Agneta Pettersson

Intervju med Agneta Pettersson

Agneta är ordförande i Dyslexiförbundet i Ludvika/Smedjebacken och deltar i Mediaprojektet. Intervjun spelades in under mediaträningen Sala februari 2010.
Björn Pehrson

Intervju med Björn Pehrson

Björn är aktiv i Dyslexiförbundets Mediaprojekt. Intervjun gjordes under mediaträningen i Sala februari 2010.

Dyskalkyli information i Sala till hösten 2011

Dyskalkyli information i Sala till hösten, mer information kommer senare.

Sidor