Västmanland

Mediacirkel´s medlemmar

Mediacirkel i Västerås

Västmanlands länsförening och ABF har kört igång en studiecirkel i hur man videofilmar och gör i ordning filmer till den egna sidan på projektportalen. Under hösten har gruppen träffats en kväll i veckan i ABFs lokaler i Västerås. Under kommande vår planerar deltagarna att träffas några heldagar istället. Bilden, från vänster: ledaren Sandra Fonnisson, Patrik Svedell, Tommy Karlsson, Margareta Eng
Anna Book på scenen vid Dysleximässan 2010 i västerås.

Anna Book om Dyslexi

Anna Book på Dysleximässan 2010 i västerås.

Dyskalkyli information i Sala till hösten 2011

Dyskalkyli information i Sala till hösten, mer information kommer senare.

Sidor