Västmanland

Dyslexiveckan i Västmanland 2012

Dyslexiveckan i Västmanlands län 2012

Arrangemang i Västmanlands län

under den Europeiska Dyslexiveckan 1-7 oktober
Logoped Kerstin Hill Svensso

Dyslexitest i Fagersta

Dyslexiförbundet Västmanland har bjudit in till öppet hus, drop in på en kopp kaffe, få information om föreningen och om dyslexi. Logoped Kerstin Hill Svensson gör enklare tester för dyslexi under kvällen.

Fagersta Västmanland 5 Oktober 2011

Föreläsning i Folkets Hus 18.30-20.30 LIVSKRAFT – Lev Det Liv Du Förtjänar!

Sala Västmanland 4 Oktober 2011

Kom och se möjligheterna!Vi har Öppet Hus mellan kl 16.30 – 19.30 Mikaelsgården, Borgmästare Lundbergs Plan 1, Sala
Dyslexiförbundet FMLS i Västmanland

Temadag i Sala

Dyslexi - temadag för lärare i Sala

Sidor