Västerbotten

Anna Sjödin Jonsson

Välkomstmässa på Umeå Universitet 5 september

Dyslexiförbundet FMLS i Västerbotten deltog i Välkomstmässan på Umeå Universitet den 5 september. Mässan var välbesökt och många studenter visade intresse av vårt informations material.
Snöskulptur kvinna

Vad vet du om dyslexi?

Västerbotten län har intervjuat ungdomar om vad dom vet om dyslexi.

Sidor