Skellefteå's Lokaltidning Norran synliggör Dyslexi

Många barn med dyslexi far illa, ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”

Stort reportage om Dyslexi i Skellefteå Lokaltidning Norran 9/2 2015

 

Linda Granberg och Magdalena Nyström var med och startade Dyslexiförbundet FMLS för snart tre år sedan. Här berättar de om hur de kämpar för både egna och andras barn; för att de ska få det stöd de har rätt till i skolorna och vad lokalföreningen har gjort för att påverka beslutsfattare i den egna kommunen.

 

Följ länken och läs deras berättelse här nedan:

http://norran.se/nyheter/skola/manga-barn-med-dyslexi-som-far-illa-346573

 

Läs också den separata artikeln om deras barn Hjalmar och Clara, båda 13 år som sedan 1 1/2 år går i samma klass. 

Här berättar de öppenhjärtigt om hur det är att leva med grav Dyslexi;

"Det är bra att vara öppen med vem man är, annars kan man få dålig självkänsla"

 

Läs om Clara och Hjalmar här nedan:

http://norran.se/nyheter/skola/bra-att-vara-oppen-med-vem-man-ar-346601

 

Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå finns också på Facebook:

https://m.facebook.com/groups/234284580047649/

 

 

Ämnen: