Västerbotten

Välkommen till Västerbottens län!

Föreningen är en distriktsförening och har medlemmar i hela västerbotten.

Dyslexiförbundet FMLS i Västerbottens län

Kontaktperson:

Ordförande
Brian Cronin
Tel: 070-696 76 97
vasterbotten(at)dyslexi.org

Hemsida:
www.dyslexi.org