Stockholm

Bodil Jönsson

Föreläsningar om dyslexi

Föreläsningarna om dyslexi i ett samarbete mellan Stockholms län och lokalförening tillsammans med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, FDB och ABF Stockholm fortsätter under hösten. Ängkärrskolan i Solna presenterar hur de arbetar med skolmiljö och strategier, betydelsen av textens innehåll och form visas, hjärnforskningens påverkan och en berättelse om en kamp för kunskap och bibehållet sjäv
Stockholms stadshus

Stockholms kommun slår till reträtt!

Stockholms förändring av ersättningsnivåerna i skolan har lett till ramaskrin. NU omprövar kommunen beslutet!
Engelsk flagg

Studiecirkel i engelska i Stockholm.

Engelska språket är svårt att lära men nödvändigt att kunna.
Segelfartyget Constantia

Det här händer i Stockholms lokalförening under hösten 2013

Stockholms lokalförening har många olika aktiviteter under hösten. Vi inleder med en familjeutflykt till sjöss. I samarbete med Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn arrangerar vi också föreläsningar på ABF. Sveavägen 41.
En packe böcker i famnen

Studieteknik kan göra skolarbetet lättare och roligare.

Studieteknik kan göra skolarbetet lättare och roligare! Hur man tränar att skriva och läsa med hjälp av datorn. Specialpedagog Helena Jacobsson föreläser.

Sidor