Välkommen till årsmöte i Stockholms lokalförening!