Reportage från Dysleximässan i Jönköping av Eva Von Bahr