Kallelse till länets årsmöte i Gävle

Medlemmar kallas till årsmöte i Dyslexiförbundet FMLS i Gävleborgs län.

Den 2 maj klockan 18.30 i Tullbomsgården, Södra Centralgatan 10, i Gävle.

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

 

Mötet börjar med att medlemmar som inte tillhör Ljusdals eller Ockelbos lokalförening inom sig väljer ombud med rösträtt på själva årsmötet. Övriga närvarande medlemmar hälsas välkomna till mötet.

Då vi bjuder på något för munnen och magen vill vi ha anmälning om deltagande till Eva Westerlund tel: 0708-500 332 eller på mail:

evawesterlund@swipnet.se

Ämnen: