Skåne

Möte

Årsmöte i Nordvästskåne 2015

Nordvästskåne inbjuder sina medlemmar till Årsmöte onsdagen 11 mars kl. 18:30 i Hyllinge skolbibliotek.

Inbjudan till LÄSK-cirkel i Malmö

Start: 3 februari 2015
Hundar är trogna lyssnare

Inbjudan, Att läsa för en hund. Författarbesök i Hyllinge 5/11

Bokhunden och FMLS Nordvästskåne inbjuder till Författarbesök i Hyllinge skola den 5/11 kl. 19:00

Höstens aktiviteter i Malmö

Här är vårt program för hösten 2014
Prästkrage

Arrangemang i Skåne

under den Europeiska Dyslexiveckan 6-12 oktober 2014

Tipspromenad i Pålsjöskog

Dyslexiförbundet FMLS Ungdom bjuder in alla i åldrarna 0 till 180 till en tipspromenad i Pålsjöskog.

Hässleholmare! Inbjudan till två föreläsningar i Blå Salong i Hässleholms kulturhus.

Tors. 4 sept. Mige och Eva föreläser om Appar i Smartphone och iPad, samt info om TeleTal och MovieTalk.Tis. 14 okt. Speciallärare Ingrid Lind föreläser om bemötande och åtgärder.
Logoped Astrid Frylmark

Distrikt Skåne inbjuder till föreläsning i Helsingborg 20/8 2014.

Logoped Astrid Frylmark föreläser om ”Språkutveckling, läsinlärning och dyslexi” i Helsingborg den 20 aug. 2014.
Barnfamilj på väg till läger

Dags för Familjeläger i Skåne igen!

Inbjudan till Skånes barn- och familjeläger den 30-31/8 2014, på Röstånga Gästgivaregård.Anmälan och inbetalning senast 8/8.

Sidor