Nordvästskåne

 Dyslexiförbundet i Nordvästskåne!

Vi verkar från kust till kust i norra Skåne

Postadress:
Dyslexiförbundet i Nordvästskåne
c/o Ingrid Andersson
Söderåsvägen 227
267 90  BJUV
nordvastskane(at)dyslexi.org

Hemsida:
dyslexi.org/nordvastskane 

Kontaktperson:
Ingrid Andersson
Tel: 070-733 18 39
nordvastskane(at)dyslexi.org 

Webb & medlemsregisteransvarig:
Lars Eric Nilsson
lars.eric.nilsson(at)telia.com 

Förtroendevalda efter årsmötet 2017-03-16 ;

Styrelse: Ordf. Ingrid Andersson Bjuv, Sekr. Lars Eric Nilsson Nyvång, Kassör Stellan Johansson Åhus, Cate Storm Vittsjö, Birgitta Svensson Teckomatorp, Marita Larsson Ekeby.och Helene Ehriander Kågeröd.

Suppleanter:  Claudia Sallby Perstorp, Aase Jönsson Billeberga, Ingels Liljekvist Ekeby och nyinvalda Dan Berndtsson Munka Ljungby.

Ungdomssektionen:  Johan Sallby Perstorp, Edwin Larsson Ekeby.

Valberedningen: Lise-Lotte Nilsson, Ann Byrhult-Pålsson, Johan Sallby..

Revisorer:  Jörgen Palm, Lena Franzén, suppl. Allan Nilsson

 

Län

Distrikt Skåne