Malmö

Välkommen till vår temadag "När det fungerar!"

Lördagen den 7 april är det dags för temadag i Skåne. Gratis för medlemmar! Övriga 100 kr.

Vårens program i Malmö 2018

Välkommen till våra aktiviteter i Malmö!

Medlemsträff

Välkommen till medlemsträff tisdagen den 28/11 kl.18.30 På Malmö folkhögskola, Trindyxegatan 2 i Fosie!

Välkommen till den Europeiska Dyslexiveckan 2017!

I södra Skåne under veckan eller i samband med den.

Medlemsträff 24/8 2017

Dyslexiförbundet i Malmö

Välkommen till temadagen: Alla kan skriva!

Malmö folkhögskola Lördagen den 1 april

Sidor