Förbundet

Omslag till Den nya skollagen

Nya protester mot skollagen

Dyslexiförbundet menar att den nya lagen inte ger elever med funktionsnedsättningar tillräckligt stöd. Bakom sig har man hela handikapprörelsen och de båda lärarförbunden.
Bild på kanslichef Sven Eklöf

"Systemfel drabbar elever med dyslexi"

Idag den 31 maj publicerar Skolinspektionen en rapport över sin kvalitetsgranskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.
Omslagsbild SOU 2010:95 - Se, tolka och agera

Utredning som förtjänar uppmärksamhet

Remisstiden har gått ut för en statlig utredning om allas rätt till en likvärdig utbildning - Se, tolka och agera, SOU 2010:95.
Diplom överlämnas under PTS cermoni.

Talande textremsa vann

Dyslexiförbundet FMLS och företaget Soundwave har vunnit PTS innovationstävling. I höst startar ett projekt med målet att utveckla en tjänst som gör det möjligt att få filmtexten på bio uppläst.
Dyslexiförbundets logga

Dyslexiförbundets historia

Dyslexiförbundet bytte i samband med kongressen 2016 namn från Dyslexiförbundet FMLS till bara Dyslexiförbundet. Ännu tidigare hette förbundet bara FMLS där förkortningen stod för Förbundet Mot Läs och Skrivsvårigheter. När texten om förbundets historia skrevs talade man fortfarande om "handikapp" istället för "funktionshinder" som är den vanliga termen efter ca 2010.

Sidor