Förbundet

Full Föreläsningssal

Dysleximässan 2008 i Malmö

Dyslexiförbundet ordnar en gång om året en dysleximässa. Det sker på olika håll i landet och ofta i samarbete med kommunen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 2008 var det Malmös tur.

Sidor