Förbundet

Bild på kanslichef Sven Eklöf

"Systemfel drabbar elever med dyslexi"

Idag den 31 maj publicerar Skolinspektionen en rapport över sin kvalitetsgranskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.
Omslagsbild SOU 2010:95 - Se, tolka och agera

Utredning som förtjänar uppmärksamhet

Remisstiden har gått ut för en statlig utredning om allas rätt till en likvärdig utbildning - Se, tolka och agera, SOU 2010:95.
Diplom överlämnas under PTS cermoni.

Talande textremsa vann

Dyslexiförbundet FMLS och företaget Soundwave har vunnit PTS innovationstävling. I höst startar ett projekt med målet att utveckla en tjänst som gör det möjligt att få filmtexten på bio uppläst.
Dyslexiförbundets logga

Dyslexiförbundets historia

Dyslexiförbundet bytte i samband med kongressen 2016 namn från Dyslexiförbundet FMLS till bara Dyslexiförbundet. Ännu tidigare hette förbundet bara FMLS där förkortningen stod för Förbundet Mot Läs och Skrivsvårigheter. När texten om förbundets historia skrevs talade man fortfarande om "handikapp" istället för "funktionshinder" som är den vanliga termen efter ca 2010.
Willy Eriksson berättar

Röster om FMLS Del 1. - Så startade det

Dyslexiförbundet FMLS historia börjar på tre folkhögskolor år 1979.
Eva Karlström som var en av initiativtagarna till Skrivknuten bedrättar

Röster om FMLS Del 2 - 1980-talet - Skrivknuten byggs upp .

En verksamhet som Dyslexiförbundet har är Skrivknuten. Den startade på 1980-talet som ett projekt och lever fortfarande.

Sidor