Förbundet

Joakim Uppsäll Sjögren, medlem i Dyslexiförbundet, minglar med Kulturministern.

Årets Amypris gick till Komvux Helsingborg och medlem i Dyslexiförbundet FMLS

Årets Amypris, som delas ut av TPB, för att uppmärksamma och premiera arbetet med att öka tillgängligheten till olika medier, gick till Komvux Helsingborg.
Skolklass med lärare vid tavlan

Vrid skolan rätt!

Under Europeiska Dyslexiveckan den 3-9 oktober kraftsamlar Dyslexiförbundet för en bättre skola. Vi vet hur skolan kan bli bättre! Låt oss hjälpas åt att förverkliga det!
Omslag till Den nya skollagen

Nya protester mot skollagen

Dyslexiförbundet menar att den nya lagen inte ger elever med funktionsnedsättningar tillräckligt stöd. Bakom sig har man hela handikapprörelsen och de båda lärarförbunden.

Skolinspektionen: "Skolor ger bristande stöd"

"Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får ofta inte den likvärdiga utbildning som de har rätt till.", skriver Skolinspektionen, som släppt resultaten från en granskning av 21 grundskolor.
Bild på kanslichef Sven Eklöf

"Systemfel drabbar elever med dyslexi"

Idag den 31 maj publicerar Skolinspektionen en rapport över sin kvalitetsgranskningen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan.

Sidor