Förbundet

Fingrar på dator

Medlemsinloggning

Nu ska det bli enklare för dig som medlem att komma åt dina medlemsförmåner. Den nya medlemsinloggningen är klar.
Boulder Reservoir. (Richard Saxon/Flickr Creative Commons)

Sommarstängt på kansliet

Kansliet har sommarstängt från den 1 juli 2017.
Victor Estby på scenen.

Ord och dyslexi hos Transportarbetarna

Projektet Orden på jobbet har varit på Transportarbetareförbundets kongress i Örebro för att presentera projektet.
Under hearingens paus togs ett gruppfoto med arrangör och hedersgäster. Övre raden från vänster Fredric Helgesson, FDB, Gustav Fridolin, utbildningsminister, Bengt-Erik Johansson, Dyslexiförbundet, H.K.H. Prins Carl Philip, Dyslexiförbundets beskyddare, Päivi Lindberg, SPSM, Greger Bååth, SPSM, Åsa Karle, SPSM, Marianne Bernadotte, Siv Fischbein, Svenska Dyslexistiftelsen, Christina Hellman, Svenska Dyslexiföreningen. Foto: Ylva Bjelle

Samsyn om kunskap om dyslexi i skolan

Det råder en stark samsyn bland myndigheter om att upptäckten av läs- och skrivsvårigheter hos elever i skolan måste ske tidigare och stöd måste sättas in med en gång. Vi har inte råd att vänta.
Framsidan av boken: Dyslexi - Förbannelse eller möjlighet, BTJ-förlag

Dyslexi - Förbannelse eller möjlighet

Hur klarar man sig i skola och arbetsliv om man har dyslexi? Det har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson frågat sig och gjort 40 djupintervjuer med personer som har dyslexi.
Bild på samarbetspartners

Mer om Orden på jobbet

Det övergripande syftet med Orden på jobbet är att ge arbetssökande och anställda mer beredskap för olika yrkens läs-, skriv- och räknekrav och visa hur man kan tackla utmaningarna. Projektet har presenterats på Boken på arbetsplatsen.

Sidor