Medlemsförmån – Talsyntes i molnet

Skärmbild från Sv Talteknologis sida
ClaroRead Anywhere ger medlemmar tillgång till talsyntes.
Som medlem i Dyslexiförbundet får du ett webbaserat verktyg, ClaroRead Anywhere. Det är en ordbehandlare som du använder för att skriva eller få skriven text uppläst med tal.

Även omvandlade bilder kan läsas upp. Tjänster är gratis för medlemmar.

Bakom erbjudandet står företaget Svensk Talteknologi, som på det här sättet vill stödja förbundet och dess medlemmar. Ännu idag har tyvärr inte alla som behöver tillgång till en bra talsyntes. Många landsting stödjer inte dyslektiker och det finns fortfarande skolor som inte kan erbjuda eleverna talsyntes.

- På det här sättet vill vi hjälpa alla som har behov. Kan vi samtidigt hjälpa förbundet att få fler medlemmar är vi glada för dett, säger Anders Abrahamsson, vd för Svensk Talteknologi.

För att använda verktyger, besök dyslexi.org/medlem. Logga in med medlemsnummer och postnummer. Klicka dig sedan vidare till ClaroRead Anywhere. Medlemsnummer hittar du på adressetiketten ovanför ditt namn.

Bli medlem: http://www.dyslexi.org/node/22250 Bli stödmedlem: http://www.dyslexi.org/webbutik/stodmedlemskap

Välkommen att använda nya verktyget!

ps. Helt nya medlemmar kan använda verktyget när nästa tidning dimper ned i brevlådan. Skolor måste vara stödmedlemmar för att få tillgång till verktyget.

Ämnen: