Ledaskapsutbildning för Ungdomarna i samarbete med ABF

lnbjudan till ledarskapsutbildning för engagerade ungdomar som är medlemmar i Dyslexiförbundet.

Stockholms distrikt i samarbete med ABF bjuder in till ledarskapsutbildning för Dyslexiförbundets ungdomar 15 - 25 år.

Antalet deltagarplatser är begränsat till 16 deltagare, så glöm inte att anmäla dig snarast 

 Vill du vara med på ett läger ombord på segelfartyget Constantia och inspireras att engagera dig själv och andra ungdomar i förbundet?

Är du intresserad av att diskutera hur vi ska aktivera fler och utbyta erfarenheter av träffar och strategier? Charlotte Lövendahl är med som pedagogisk ledare. Hon jobbar med personlig utveckling och ledarskap, t.ex. hur man påverkas av sin omgivning och blir medveten om sig själv.

Under två dagar, 12- 13 augusti 2O17 är vi i Stockholms skärgård och det blir förstås också, med hjälp av besättningen, härliga seglingar och vanligt lägerliv i hamn med bad, grillning och annat kul.

Du är viktig för förbundet - välkommen att anmäla dig!

Mail tilljohan_olof@telia.com snarast  Skriv i mailet namn, adress och personnummer. Skriv också anhörigs namn, e-postadress och telefon. lnformation och frågor: Johan Peters, tel 070 588 37 03 och Kerstin af Malmborg tel 070 752 40 1.6 Kostnaden är 750 kr som du betalar när du har fått veta att du får en plats. Varmt välkomna

Ämnen: