Orden på jobbet - IF Metall. Kort version

De arbeten som tidigar kanske inte krävde så mycket läsning, skrivning och sifferhantering kräver idag ganska mycket. Men om man får rätt förutsättningar så klarar man det även om man har dyslexi eller dyskalkyli. Detta är en kort version av den längre filmen.
Ämnen:

Relaterade artiklar

Orden på jobbet - IF Metall