Målgruppsundersökningar

Man bedömer att ungefär en fjärdedel av befolkningen har funktionella svårigheter med läsning och skrivning så att de inte når de krav som skolan ställer i årskurs 9. Naturligtvis har inte alla dessa läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utan här har svårigheterna helt andra orsaker. Till exempel dålig utbildning och/eller stor ovana vid att läsa.
Skolverket har angivit att 6-8 procent av eleverna i grundskolan har stora läs- och skrivsvårigheter. Detta beror till del på dyslexi. Screeningar visar dock att andelen personer med dyslexi är cirka 4-5 procent av befolkningen. Ganska jämnt fördelat mellan pojkar och flickor med kanske en svag övervikt för pojkarna.
Svårigheterna varierar dock mycket från individ till individ både i art och grad.

Här redogörelser för två olika målgruppsundersökningar;

 

Tillståndet i grundskolan.

Elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får inte anpassad undervisning.

Skolinspektionen riktar i en rapport den 31 maj 2011 stark kritik mot att skolor brister i stöd och anpassning för elever med dyslexi.
Läs mer på skolinspektionen.se

Dyslexiförbundet pressmeddelande, analys och förslag. Läs mer här!
Debattartikel av Dyslexiförbundet  Sven Eklöf på Newsmill. (Artikeln är tyvärr borttagen)
Skolor brister i stöd. Se inslag i TV4 12 augusti.(Artikeln är tyvärr borttagen)
TV-inslag från SVT Rapport. (Inslaget är tyvärr borttaget.)
Lyssna på Dagens Eko.
Ledare i Dagens Nyheter.

 

Landstingens syn på utredningar och hjälpmedel.

Dyslexiförbundet har via en enkät konstaterat att cirka hälften av landstingen antigen inte utreder dyslexi eller inte ger hjälpmedel.
Rapporten uppmärksammades av SVT Rapport fredag den 15 okt 2010.
Inslaget är tyvärr borttaget.

Pressmeddelandet hittar du här: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/dyslexiforbundet-fmls
Rapporten inklusive bilagor kan laddas ned via länk i länklistan.

Lång väntan i Gävleborg. Skall utredningen in i vårdgarantin!?

Förtydligat ansvar i Västra Götaland: http://www.dyslexi.org/dyslexiforbundet-fmls/fortydligat-ansvar-barn-och...

Bifogat material

Fil dyslexiforbundets_rapport-10.docx
Fil 1._svaren_pa_fraga_1_o_2.docx
Fil 2._svaren_pa_fraga_3.docx
Fil 3._svaren_pa_fraga_4.docx
Fil 4._svaren_pa_fraga_5_o_8.docx
Fil 5._svaren_pa_fraga_6.docx
Fil 6._svaren_pa_fraga_7.docx
Fil 7._svaren_pa_fraga_9.docx
PDF icon svar_landstingsenkc3a4t.pdf