Föreningsutbildning

Utbildningsplan för Dyslexiförbundet

De utbildningsbehov förbundets medlemmar och förtroendevalda har skall tillgodoses på följande sätt.

 

  1. Utbildning av föreningsstyrelser.

               (Ansv: förbund och länsavdelning)

        Studiematerial Föreningspärmen. Gärna i form av studiecirkel.

 

      2. Utbildning av vuxna och ungdomar.

               (Ansv: lokalförening ev. län)

Studiematerial ”När orden inte vill” finns på biblioteket.
> När orden inte vill, en studie- och arbetsbok om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi av Ulf-Göran Widqvist Cajsa Widqvist. 2006.<

Gärna i form av studiecirkel ”Jag vill”. Studiecirkelledarhäftet heter "I samma båt".

 

      3. Utbildning av föräldrar:

               (Ansv lokalförening ev län)

Studiematerial: LÄSK-pärmem och LÄSK –materialet.

Gärna i form av studiecirkel. Materialet hittar du på www.fdb.nu.

 

    4. Funktionärsutbildning – kassör, ordförande mm.

              (Ansv lokalförening ev län)

Deltag på hemmaplan i det utbud som Handikappförbunden och ABF erbjuder.

 

     5. Utbildning i hur göra hemsidor

              (Ansv: förbund)

Utbildning erbjuds av förbundet. Grundläggande information hittar du under på sidan: http://www.dyslexi.org/forbundet/dig-som-jobbar-med-foreningens-hemsida .

 

    6. Utbildning i medlemsregistret.

              (Ansv: förbund)

Utbildning erbjuds av förbundet.