Dyslexi - Förbannelse eller möjlighet

Hur klarar man sig i skola och arbetsliv om man har dyslexi? Det har logopederna Ulla Föhrer och Eva Magnusson frågat sig och gjort 40 djupintervjuer med personer som har dyslexi.

20 av de 40 intervjuerna publicerades i boken "Dyslexi förbannelse eller möjlighet? Levnadsberättelser" som utkom på BTJ Förlag år 2010. I pdf-filerna här nedanför publicerar vi med författarnas och förlagets tillstånd de resterande intervjuerna.

Föhrer och Magnusson analyserade resultatet av intervjerna och drog slutsatser i boken "Dyslexi - förbannelse eller möjlighet? Att lära sig leva med läs- och skrivsvårigheter."

Ämnen:

Bifogat material

PDF icon kort_presentation_av_de_intervjuade.pdf
PDF icon agneta.pdf
PDF icon annika.pdf
PDF icon anton.pdf
PDF icon barbro.pdf
PDF icon charlotte.pdf
PDF icon helge.pdf
PDF icon karl.pdf
PDF icon kerstin.pdf
PDF icon leo.pdf
PDF icon marianne.pdf
PDF icon mona.pdf
PDF icon sara.pdf
PDF icon torbjoirn.pdf
PDF icon veronica.pdf