Bli medlem i Dyslexiförbundet!

Som medlem får du:

  • Träffa andra med erfarenheter av läs-, skriv- och räknesvårigheter
  • Tidningen Läs&Skriv, både digitalt och på papper
  • Fritt inträde till den årliga Dysleximässan
  • Möjlighet att delta i medlemsaktiviteter
  • Tillgång till råd och stöd via Skrivknuten
  • Tillgång till Claro Anywhere ordbehandlare och talsyntes
  • Andra medlemsförmåner som försäkring, rabatter med mera

 

Medlemsavgift (1-2 person i samma hushåll): 200 kr/år
Ytterligare familjemedlem: 25 kr/år och person
Ungdomar upp till och med 25 år i eget hushåll: 75 kr/år

 

Klicka här för att bli medlem!

Mer om medlemsskapet!

Klicka här för Stödmedlemskap!

 

Ämnen