Återkommande verksamhet

Skrivknuten
Dyslexiförbundet viktigaste återkommande verksamhet är informations- och rådgivningsverksamheten Skrivknuten. Skrivknuten har snart funnits i 30 år och drivs med stöd av utbildningsdepartementet/Skolverket. Tyvärr skar den nuvarande regeringen ner anslaget kraftigt när man tillträdde 2007 så Skrivknuten har gjort stora neddragningar i verksamheten. Skrivknuten har en egen avdelning på denna portal.

Dyslexidagarna - Dysleximässan
Skrivknutens största återkommande verksamhet är Dyslexidagarna - tidigare Dysleximässan. Detta har arrangerats årligen sedan 2004. Arrangemanget ligger vanligtvis en fredag-lördag i slutet av oktober och brukar samla 1-2000 deltagare, varav hälften lärare. Dessa bjuds på cirka 40 utställare och lika många föreläsningar. De senaste åren har vi haft som medarrangörer olika kommuner samt Skolverket respektive Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM.

Dyslexiveckan
Den Europeiska Dyslexiveckan har anordnats sedan år 2004. Initiativtagare är det Europeiska Dyslexiförbundet – EDA. Veckan arrangeras årligen den första hela veckan i oktober. Under veckan anordnas många evenemang runt om i landet med syfte att informera och väcka intresse.

Dyslexiförbundet  har varit initiativtagare och pådrivare i Sverige.
Arrangörer för de många evenemangen är ofta förbundets föreningar men även Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen, ABF, kommuner, bibliotek mfl har engagerat sig.
År 2013 var det mer än 100 arrangemang runt om i landet; informationsbord, Öppna hus, föreläsningar, debatter mm mm.
Förbundet har kopplat intressepolitiska teman till veckan och dessa har varit

  • Rätt till tillgängliga läromedel
  • Rätt till hjälpmedel
  • Vrid skolan rätt! med krav på en dyslexivänlig skola.
  • Fungerande Skolbibliotek

Kongress och Förbundsråd
Förbundets distrikt samlas var tredje år till kongress för att välja förbundsstyrelse mm. Däremellan kallas årligen til Förbundsråd. Dessa evenemang brukar läggas i anslutning till Dysleximässan.